Klub ARBAT Žiar nad Hronom

Navigácia
Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

Ruská kultúra je nám spomedzi veľkých kultúr najbližšia.

- ruský jazyk jediný svetový v rodine slovanských jazykov viac alebo menej rozumieme;

- ruské hospodárstvo je prirodzeným priestorom pre uplatnenie slovenských podnikateľov;

- v ruskej politike niet protikladných záujmov voči záujmom Slovenska

V Slovensko-ruskej spoločnosti sa spojili ľudia najrôznejšej orientácie. Svoje rôzne názory v iných oblastiach si ponechávame, záujem a náklonnosť k Rusku máme spoločné.

Hľadáme spojenie medzi vymoženosťami európskej integrácie a tradičným slovenským rusofilstvom. Inými slovami, v podmienkach členstva Slovenska v Európskej únii hľadáme uplatnenie pre ono kollárovské: O mocné tomu tam opri se dubisko.

Ako sa stať členom Slovensko-ruskej spoločnosti?

Na získanie členstva stačí len písomná prihláška na adresu s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska a iných kontaktných údajov – číslo telefónu, e-mail :

Slovensko-ruská spoločnosť

Dostojevského rad 1

811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Slovensko-ruská spoločnosť

Grösslingová 6-8

811 09  Bratislava

Kontaktný e-mail:

info@srspol.sk

srspol@slovanet.sk

Stanovy občianskeho združenia

Slovensko – ruská spoločnosť

Predseda a správna rada

Slovensko - ruská spoločnosť

Kancelária - kontakt

Slovensko - ruská spoločnosť

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah